Neustálá kontrola kvality


Optimalizace procesů ve všech oblastech

Záruka kvality FISCHER předpokládá, že všechny etapy projektu jsou z velké části realizovány v závodech firmy. Proto je každá výrobní operace pod dohledem přísného řízení kvality. Profesionální měřicí technika a podrobné kontrolní intervaly v laboratoři jsou pevnou součástí našich procesů. Velký objem dat je zpracováván pomocí precizních metod.

 
 
 

Interní kontroly


Bezchybné produkty

Provádíme např. tyto interní kontroly:

 •     Analýza lázně
 •     Zprávy o prvním vzorkování podle  VDA
 •     Dlouhodobé kontroly/kontroly trvalého zatížení
 •     Analýzy REM
 •     Topografická zkoumání povrchu
 •     Obecné analýzy škod
 •     Měření tloušťky vrstev
 •     Kontrola změnou klimatu
 •     Kontrola skladování v teple
 •     Proměření 3D
 •     Další testy specifické pro obor

Všechny další testy kvality nad tento rámec se provádí ve spolupráci s renomovanými odbornými instituty a světově uznávanými dodavateli.