Základní údaje o společnosti


Skupina FISCHER

 

Údaje podle § 5 TMG:

Fischer Oberflächentechnologie GmbH
Auf der Wahnsbach 3
56368 Katzenelnbogen
Německo

Zastoupená:
Fabian Lentz

Kontakt:

Fon: +49 6486 9130-0
Fax: +49 6486 9130-48
E-Mail: info@fischer-surface.de
Web: www.fischer-surface.cz

Zápis v rejstříku:
Zápis v obchodním rejstříku:
Rejstříkový soud: Obvodní soud Montabaur
Registrační číslo: HRB 25447

Daň z obratu:
Daňové identifikační číslo podle §27a zákon o dani z obratu:
DE815674025

Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:
Fabian Lentz
(adresa jako výše)

Za koncepci, tvorbu a programování webových stránek zodpovídá:

attentio :: online- & werbeagentur GmbH
Bahnhofstraße 18
57627 Hachenburg

Fon: 02662 948 00 7-0
Fax : 02662 948 00 7-9
E-Mail: hallo@attentio.de
Web: www.attentio.de

 
 

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služby jsme odpovědní podle § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme však jako poskytovatel služby povinni kontrolovat sdělené nebo uložené cizí informace nebo prověřovat okolnosti, které ukazují na protiprávní činnost.
Povinnost odstranění nebo zablokování informací podle obecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Příslušná odpovědnost však vzniká teprve v okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Po oznámení příslušného porušení zákona takový obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.
Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruky. Za obsah odkazovaných stran je vždy odpovědný příslušný poskytovatel obsahu nebo provozovatel stránek. V okamžiku vložení odkazu byly prověřeny možné přestupky odkazovaných stránek proti právu. Obsahy odporující právu nebyly v okamžiku vložení odkazu rozpoznatelné.
Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důvodů porušení zákona proveditelná. Po oznámení příslušného porušení zákona takový odkaz neprodleně odstraníme.

Autorské právo
Provozovatelem stránek vytvořený obsah a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a každý druh používání mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo vyhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou dovoleny jen pro privátní, nekomerční potřebu.
Pokud obsah na těchto stránkách nezhotovil provozovatel, bude dbáno na autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran budou jako takové označené. Pokud byste přesto zjistili porušení autorského práva, prosíme o příslušné upozornění. Po oznámení příslušného porušení práva takový obsah neprodleně odstraníme.