Ochrana osobních údajů


Skupina FISCHER

 

Motivace a portfolio specialistů na povrchy: Zaměření na vnímání značky

FISCHER - historie a současnost: Stručný popis vývoje firmy

 
 

Ochrana dat
Provozovatel těchto stránek bere ochranu osobních dat velmi vážně. S vašimi osobními daty zacházíme důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu dat a také podle prohlášení o ochraně dat.
Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud byla našimi stránkami získána osobní data (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), jde, pokud možno, vždy o dobrovolný úkon. Tato data se nesmí bez výslovného souhlasu předávat třetím stranám.
Upozorňujeme, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci pomocí e-mailu) může mít bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Cookies
Internetové stránky používají stavové záznamy, tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody vašemu počítači a neobsahují žádné viry. Cookies se snaží učinit naši nabídku pro uživatele příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládá váš prohlížeč.
Většina námi používaných cookies jsou takzvané „session cookies“. Na konci vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné cookies zůstávají uložené na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují při příští návštěvě  poznat váš prohlížeč.
Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o vložení cookies informováni a museli je povolovat jen jednou, pro určité případy nebo je obecně vyloučit a také automaticky smazat při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Soubory záznamu serveru
Poskytovatel stránek vyhledá a automaticky uloží informace do takzvaného souboru záznamu serveru, který nám automaticky sdělí váš prohlížeč. Jde o tyto informace:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referenční URL
  • jméno připojeného počítače
  • čas dotazu serveru

Tato data nelze přiřadit určitým osobám. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Vyhrazujeme si tato data dodatečně zkontrolovat, pokud nám budou známy konkrétní důvody použití odporující právu.

Kontaktní formulář
Pokud jste nám zaslali poptávku pomocí kontaktního formuláře, uložíme si u nás vaše údaje z kontaktního formuláře včetně vašich kontaktních údajů za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje neposkytneme bez vašeho svolení dále.

Údaje ze zpravodaje
Pokud byste chtěli odebírat zpravodaj nabízený na naší webové stránce, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověření, zda jste majiteli uvedené e-mailové adresy a zda souhlasíte se zasíláním zpravodaje.
Další data nebudou vyžadována. Tato data použijeme výlučně pro odesílání požadovaných informací a nepředáme je třetím osobám.
Udělené povolení pro uložení dat, e-mailové adresy a také jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoliv zrušit, např. pomocí odkazu "Zrušit odběr" ve zpravodaji.

Vysvětlení ochrany dat pro používání fontů Google Web

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení takzvané webové fonty, které poskytuje Google. Při zobrazení stránky načte váš prohlížeč potřebné webové fonty do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby se texty a typy písma správně zobrazily. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o fontech Google Web najdete pod  https://developers.google.com/fonts/faq a ve vysvětlení ochrany dat Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Vysvětlení ochrany dat pro používání Google Maps

Tato stránka používá pomocí API mapovou službu Google Maps. Dodavatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit si vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se uloží. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Více informací pro zacházení s daty uživatele naleznete ve vysvětlení ochrany dat Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Registrace na této webové stránce

Na naší webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat dodatečné funkce. K tomu uvedené údaje se použijí jen k účelu příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali.

Pro důležité změny např. u rozsahu nabídky nebo u technicky nutných změn zasíláme potřebné informace na vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zásuvné moduly Facebook (tlačítko To se mi líbí)
Na našich stránkách jsou integrovány zásuvné moduly sociální sítě Facebook, dodavatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebook poznáte podle loga Facebook nebo "To se mi líbí" na naší stránce. Přehled zásuvných modulů Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, vytvoří se prostřednictvím zásuvného modulu spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak obdrží informaci, že jste z vaší IP adresy navštívili naši stránku. Když kliknete na Facebook tlačítko "To se mi líbí" a jste přihlášení ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. Tím může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek nevíme nic o obsahu poskytnutých dat a také jsme je od Facebooku neobdrželi. Další informace k tomuto najdete ve vysvětlení ochrany dat od Facebook pod http://de-de.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se předtím prosím z vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

YouTube
Naše webové stránky používají zásuvné moduly od Google provozovanou stránkou YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu ze stránek se zásuvným modulem YouTube, vytvoří se spojení se serverem YouTube.
Přitom se serveru YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste ve vašem YouTube účtu přihlášení, umožníte tím YouTube přiřadit vaše aktivity přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, když se z vašeho YouTube účtu odhlásíte.
Další informace pro zacházení s daty uživatele naleznete ve vysvětlení ochrany dat YouTube pod: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Právo na informace, smazání, zablokování
Kdykoliv máte právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat a také právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto dat. K tomuto a také k dalším otázkám tématu osobních dat se můžete kdykoliv na nás obrátit na adrese uvedené v zápatí stránek.

Námitka proti reklamním mailům
Používání kontaktních údajů uvedených v zápatí stránek pro zasílání nereklamních a informačních materiálů pod toto nespadá. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právo činit právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, např. formou spamových e-mailů.

Google Analytics
Tato webová stránka používá funkce služby Google Analytics. Dodavatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používají takzvané stavové záznamy ("cookies"). To jsou textové soubory, které byly uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené stavovým záznamem o používání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny do serveru Google v USA a tam uloženy.
Více informací o zacházení s uživatelskými daty u Google Analytics najdete ve vysvětlení ochrany dat Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zásuvný modul prohlížeče
Příslušným nastavením vašeho prohlížeče můžete zabránit uložení cookies; upozorňujeme však, že v tom případě nebudete moci případně používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete vytvořit evidenci dat vytvořených pomocí cookies a dat vztahujících se k vašemu používání webové stránky (včetně vaší adresy IP) na Google a také zabránit zpracování těchto dat pomocí Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče z následujícího odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti evidenci dat
Pomocí Google Analytics můžete zabránit evidenci vašich dat tím, že kliknete na následující odkaz. Vloží se stavový záznam Opt-Out, který zabrání evidenci vašich dat při budoucích návštěvách této webové stránky: deaktivovat Google Analytics

Zpracování dat dotazu
S Google jsme uzavřeli smlouvu pro zpracování dat dotazu a kompletně jsme realizovali přísné požadavky německých úřadů pro ochranu dat při používání Google Analytics.

Anonymizace IP
Používáme funkci "Aktivace anonymizace IP" na této webové stránce. Tím bude Vaše adresa IP pro Google Analytics uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech se přenese plná adresa IP na server Google v USA a tam se zkrátí. Z příkazu provozovatele této webové stránky použije Google tuto informaci, aby vyhodnotil vaše používání webové stránky, aby sestavil zprávu o aktivitách webové stránky a navrhl služby spojené s dalším používání webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. V rámci Google Analytics a z vašeho prohlížeče zjištěné IP adresy nebude vedena společně s jinými daty Google.

Demografické znaky u Google Analytics
Tato webová stránka používá funkci “demografické znaky” z Google Analytics. Tím mohou být vytvořeny oblasti, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Tyto údaje pochází z reklamy vztahující se na zájmy a také z údajů návštěvníků třetích stran. Tato data nelze přiřadit žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat pomocí nastavení zobrazení ve vašem účtu Google a pomocí evidence vašich dat Google Analytics, jak je uvedeno v bodu “námitka proti evidenci dat”, ji můžete obecně zakázat.