Koncepce trvale udržitelného rozvoje v budoucnosti vyžaduje převzetí odpovědnosti za


životní prostředí a bezpečnost, která patří mezi faktory kvality v galvanizovnách

U vysoce profesionálních a spolehlivých výsledků v produkci galvanizoven a vstřikového lití dodržuje skupina FISCHER svůj slib kvality a nenechává přitom nic náhodě. Pevně definované cíle zaručují odpovídající zacházení s materiály a pomocnými provozními prostředky.

Bereme vážně naši odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a bezpečnosti práce. Proto se v našem každodenním jednání řídíme závěry mezinárodní konference pro techniku životního prostředí v Rio de Janeiru (Sustainable Development). Mnoho našich prémiových zákazníků provádí důslednou politiku životního prostředí. O to důležitější je pro nás ekologická metoda vstřikového lití a také trvalá galvanizace. Našim zákazníkům garantujeme kvalitní a bezchybnou produkci, která je v souladu s jejich značkou kvality.

 
 
 

Nová dimenze


strojů vstřikového lití a galvanizačních zařízení

Ještě inovativnější, ještě přesnější, ještě úspěšnější: nejmodernější vstřikovací stroje jsou naší odpovědí na dnešní klimatické změny. Proto naše opatření na ochranu životního prostředí začínají již volbou nejnovějších technologií. Každý z našich procesů kontrolujeme podle ekologických, ekonomických a sociálních norem kvality. Tím již od začátku řídíme ekologickou bilanci firmy FISCHER. Touto filozofií se řídíme ve všech našich závodech, kde disponujeme nejinovativnější technikou galvanizace a vstřikového lití, která obsahuje nejnovější ekologické technické komponenty.

Pro trvalé zacházení s omezenými zdroji sázíme na nová recyklační opatření. Používáním vlastního provozního zařízení pro nakládání s odpadní vodou jsme schopni použitou vodu rozdělit do čtyř systémů odpadní vody a tak získané materiály získávat k dalšímu použití s vysokou přidanou hodnotou. Všechny nevhodné materiály jsou likvidovány speciálními odbornými provozy.